WL19
"De Drie Gebroeders"

Een Aek, is in Noordoost Friesland, de naam voor een schokker met twee masten en rechte steven. De reconstructie is gebaseerd op een bestek gevonden in het archief van het Fries Scheepvaarts Museum te Sneek.

In dit bestek staat ondermeer, dat schipper Gerlof de Haan van Paesens te Moddergat, in 1871 opdracht geeft tot het bouwen van een Aek. Scheepswerf Alkema te Makkum gaat dit doen voor de prijs van 4500 Gulden. Eigenaren van het schip waren in de eerste plaats de familie de Haan. Ook hadden Burgemeester Doederus de Vries van Dokkum en apotheker Boekhout uit Dokkum een aandeel in de WL 19. Dat soort medeaandeelhouderschap in visserschepen was gebruikelijk in die tijd. Wat dit betreft staat onze nieuwe Aek, die mee betaald werd door gemeenten en particuliere sponsoren, in een oude regionale traditie. Overigens met een groot verschil. Als non-profit Stichting en eigenaar van dit schip delen wij achteraf geen maaltjes vis uit of dragen wij inkomsten af aan burgemeesters of een sponsorende apotheker uit Dokkum.
Uit verder archiefonderzoek bleek dat de in 1871 gebouwde Aek geregistreerd stond als de WL 19 met de naam die na de doopplechtigheit zichtbaar wordt. De WL 19 is bij de ramp van 1883 vastgelopen en uit elkaar geslagen op de gronden tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog. Later is op de kust van Groningen wrakhout van de WL 19 gevonden.


DE BOUW.
Onder leiding van de bouwmeesters Jan Cuperus en Rienk Gardeniers is het schip reconstueerd. Langdurig werklozen leverden de noodzakelijke arbeid tijdens de bouw in het kader van hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Door projectleider Garmt Visser en het bestuur van Stichting It Fiskerskip - de initiatiefnemer en opdrachtgever van het project - is ruim € 700.000 aan fondsen geworven via overheidssubsidies, regionale bedrijfssponsoren en 260 particuliere donateurs. Van de 40 deelnemers aan het re-intrigatietraject was na het voltooien van ons project in 2008 weer driekwart opnieuw actief op de arbeidsmarkt.

De ontdekking van het visserijverleden is een onvergetelijke ervaring voor wie mee gaat zeilen met de schipper van de Aek op de Wadden- en Noordzee.