WL19
"De Drie Gebroeders"

WL19
De Drie Gebroeders

Een Aek, is in Noordoost Friesland, de naam voor een schokker met twee masten en rechte steven. De reconstructie is gebaseerd op een bestek gevonden in het archief van het Fries Scheepvaarts Museum te Sneek.

RONDVAARTEN

Door groot onderhoud zijn er geen rondvaarten meer mogelijk tot voorjaar 2024.