WL19
"De Drie Gebroeders"

Donateur worden

Als donateur steun je het in de vaart houden van de Aak, “De Drie Gebroeders.” Als donateur heb ik het recht gratis gebruik te maken van de speciale vaartochten die de stichting organiseert voor donateurs. De donatie bedraagt minimaal € 15 per kalenderjaar en wordt middels deze machtiging geïnd. De donatie wordt beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, uiterlijk 1 maand voor 1 januari van het nieuwe jaar, gericht aan het secretariaat van de Stichting It Fiskersskip.

Download formulier

Sponsor worden

Als vriend steun ik het in de vaart houden van de Aak ‘De Drie Gebroeders’. Als vriend heb ik het recht gratis een dag gebruik te maken van het schip. Ook word ik als vriend éénmaal per jaar uitgenodigd voor een speciale vriendenbijeenkomst. Als vriend draag ik € 200 per kalenderjaar bij tot het in de vaart houden van de Aak, welk bedrag middels deze machtiging  wordt geïnd.De vriendschap wordt beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, gericht aan het secretariaat van Stichting it Fiskersskip.Als vriend kan ik eenmaal per jaar een dagdeel gebruik maken van het schip en bemanning. Maximaal 11 gasten kunnen door mij voor deze dag worden uitgenodigd. In overleg met de schipper kan aan deze dag invulling worden gegeven.Eenmaal per jaar zal door de Stichting it Fiskersskip en op kosten van de stichting een speciale vriendenbijeenkomst worden georganiseerd. Door de stichting wordt hiervoor een eenvoudig buffet aangeboden en worden de vrienden bijgepraat omtrent ontwikkelingen die te maken hebben met de Aak ‘De Drie Gebroeders’.

Download formulier

Kuipers Waterbouw B.V., Hendoweg 11, 9101 PC Dokkum
Friesche Olie- en Verfhandel, Zuiderkruisweg 7, 8938 AP Leeuwarden
Administratiekantor Stylan, It Roster 8, 9132 LT Engwierum
Aannemingsbedrijf Jellema BV, Hogedijken 21, 9101 WV Dokkum
All Print, Doorvaart 18a, 9101 LZ Dokkum
ANWB Fonds, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag
Boomrooibedrijf Van Der Wal, Woudweg 17, 9257 RM Noardburgum
Bouwbedrijf Dijkstra-Draisma, Bocksmeulen 23, 9101 AB Dokkum
By Frank Ontwerpbureau, Postbus 92, 9100 AB Dokkum
Camping Lauwersoog, Strandweg 5, 9976 VS Lauwersoog
Celsus Fasteners bv, Spoelstraat 3-20, 8281 JT Genemuiden
Dijkstra-Voermans Advocatuur & Notariaat, Postbus 4085, 3502 HB Utrecht
DSD Dokkum, Fortuinweg 4-8, 9101 PE Dokkum
Faber Telecom & Data, Hogedijken 26, 9101WV Dokkum
Holtrop & Jansma BV, Rondweg 43, 9101 BE Dokkum
Houtcompagnie Almenum. Postbus 85, 8860 AB Harlingen
INGENIEURSBURO ING. J.C. Wabeke BV, Johannes Poststraat 3, 3762 VK Soest
Kuperus & Gardenier, Beemster 46, 8244 CA Lelystad
Knol Aldeboarn, Prikwei 2, 8495 HC Aldeboarn
Korte Friesland BV, Fortuinweg 7, 9101 PE Dokkum
Loonbedrijf en fouragehandel J.M. Bakker, Ds. Germsweg 52, 9104 DR Damwoude
De Groot Houtbewerkingsmachines BV, Postbus 16, 5240 AA Rosmalen
Papageno Adviesdiensten BV, Postbus 404,8440 AK Heerenveen
Pilat & Pilat, Tsjerkebuorren 40, 9286 GC Twijzel
Plannenmakers, Postbus 7611, 8903 JP Leeuwarden
Pranger-Rosier BV, Beurtvaart 2, 9101 RB Dokkum
Present Company BV,Fonteinkruid 32, 8445 RX Heerenveen
Schilderwerken Wyger Smits, Hoofdweg 122, 9104 BJ Damwoude
Sinnetaal, Kleinhuisterweg 8, 8749 TJ Pingjum
Stichting DOEN, Postbus 75621, 1070 AP Amsterdam
Stichting Je Maintiendrai Friesland, Oude Bildtdyk 502, 9076 GP Sint Annaparochie
Stichting VSB Fonds Friesland, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Tapijtcentrum Dockum, Zuiderschans 8A, 9101 PZ Dokkum
Techno Train, Postbus 624, 8440 AP Heerenveen
VBB Dokkum, Altenastreek 23, 9101AX Dokkum
WMR Rinsumageest, Postbus 5, 9104 ZG Damwoude
Lalkens Fashion BV, Waagstraat 12-14, 9101 LC Dokkum
Noord Nederlandse Draadindustrie, Holwerderweg 33, 9101PA Dokkum
DOK-HOIST, Tichelwei 16, 9125 EB Oostrum
Apparatenbouw De Jager BV, Postbus 1500, 9100 CA Dokkum
Woningcorporatie Dongeradeel, Holwerderweg 17, 9101 PA Dokkum