WL19
"De Drie Gebroeders"

Over ons.

Stichting It Fiskersskip

Fiskerspaad 4-8a  9142VH Moddergat  
RSIN nummer 8122.72.493
Kamer van Koophandel nummer 01082010   

Doelstelling:
Het in stand houden en in de vaart houden van vissersschip De Aak WL 19.   

Activiteitenplanning 2023

Activiteitenverschlag 2021

Begroting 2023

Beleidsplan 2021 - 2024

Beloning

Bestuurssamenstelling en zittingstermijnen

Jaarrekening 2021

Nevenfuncties bestuur

Statuten

Uittreksel KvK