WL19
"De Drie Gebroeders"

Historische Aak WL19 zoekt bemanning

De stichting is op zoek naar vrijwilligers, zoals opvarenden, mensen met een groot vaarbewijs, timmerlieden, schilders en mensen die hand-en-spandiensten voor het schip kunnen verrichten. 

De WL19 is een gereconstrueerd schip gebaseerd op de authentieke bouwtekeningen. Deze werden in het archief van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek gevonden. In 1871 gaf schipper Gerlof de Haan opdracht om het schip te bouwen, echter liep het schip in 1883 vast op de grond tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog en werd het uit elkaar geslagen. De stichting voltooide in 2008 de bouw van het schip, waardoor het unieke vissersverleden opnieuw kon worden beleefd. Tegenwoordig wordt het schip gebruikt voor rondvaarten waar de bemanning vertelt over het schip en de historie van de vissersvloot van Moddergat.   

De stichting zoekt mensen met een liefde voor varend erfgoed die deel willen uitmaken van een team die de herinneringen van de WL19 levend willen houden. 

Contact: Teake Visser op telefoonnummer: 06-51094716

info@wl19.nl